Nguyên Trần

Nguyên TrầnGiám sát chất lượng

Lĩnh vực chuyên môn
  • Kiểm tra tiến độ, chất lượng kỹ thuật của dự án
  • Nghiệm thu sản phẩm thi công theo dự án trước khi bàn giao cho khách hàng
  • Phối hợp với các bên liên quan để khắc phụ lỗi website.
Thành tựu

Cử nhân Đại Học Công Nghiệp Tp. Hồ Chí Minh

Hơn 10 năm làm việc với vai trò là giám sát chất lượng tại công ty thiết kế website NinjaWeb Pro

Gia nhập NinjaWeb Pro từ năm 2012, anh Nguyên Trần đã có nhiều đóng góp trong mảng quản lý chất lượng, là đầu tàu trong việc tiến độ dự án và đảm bảo chất lượng cho các sản phẩm phần mềm, dự án của NinjaWeb Pro trước khi đến tay khách hàng, đối tác. Anh Nguyên liên tiếp đạt danh hiệu Cá nhân xuất sắc của công ty NinjaWeb Pro năm 2016.

how can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.

“Ban đầu tiến hành mà sử dụng một số mẫu web có sẵn để giới thiệu và bán hàng cho doanh nghiệp, nhưng khi có doanh thu từ việc quảng cáo, tôi muốn nâng cấp website lên để phù hợp với quy mô cũng như các tính năng quan trọng trong công việc… Làm chuẩn web từ đầu, sau này đỡ đập đi rồi làm lại.”

“Ban đầu tiến hành mà sử dụng một số mẫu web có sẵn để giới thiệu và bán hàng cho doanh nghiệp, nhưng khi có doanh thu từ việc quảng cáo, tôi muốn nâng cấp website lên để phù hợp với quy mô cũng như các tính năng quan trọng trong công việc... Làm chuẩn web từ đầu, sau này đỡ đập đi rồi làm lại.”
Trần Minh Việt Ghi
Giám đốc,

Bạn cần được tư vấn về các chức năng của NinjaWeb Pro?

02873002997