Quy định hoàn trả

Nhằm nâng cao uy tín của NinjaWeb Pro và tạo sự tin tưởng của khách hàng khi mua dịch vụ tại NinjaWeb Pro. Chúng tôi xin đưa ra chính sách Quy định hoàn trả như sau:

1. Điều kiện áp dụng

Theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Quy định hoàn trả này và tạo thành một phần của Điều khoản dịch vụ, NinjaWeb Pro đảm bảo quyền lợi của Người mua bằng cách cho phép gửi yêu cầu hoàn trả dịch vụ và/hoặc hoàn tiền trước trong vòng một tuần.

Đối với Dịch vụ tên miền: Quý khách vui lòng tìm hiểu và lựa chọn kỹ tên miền trước khi quyết định đăng ký. NinjaWeb Pro sẽ không chấp nhận đổi trả hay hủy tên miền sau khi tên miền đã được đăng ký.

Đối với các dịch vụ khác: Sau khi đăng ký, Quý khách có quyền yêu cầu thay đổi sang gói dịch vụ khác cùng loại trong vòng 7 ngày kể từ ngày đăng ký. Khi cần đổi trả dịch vụ, Quý khách vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến dịch vụ để chúng tôi kiểm tra và hỗ trợ đổi trả cho Quý khách nhanh nhất.

2. Điều kiện trả/hủy dịch vụ:

Người mua đồng ý rằng cô ấy/anh ấy chỉ có thể yêu cầu trả/hủy dịch vụ và hoàn tiền trong các trường hợp sau:

  • Người mua đã thanh toán nhưng không nhận được dịch vụ
  • Dịch vụ bị lỗi trong quá trình sử dụng 1 tuần
  • Dịch vụ không đúng với thông tin trong đơn hàng đăng ký.

Tất cả các yêu cầu hoàn trả, Quý khách vui lòng liên hệ nhân viên tư vấn. Chúng tôi luôn xem xét cẩn thận từng yêu cầu hoàn trả của Người mua và có quyền đưa ra quyết định cuối cùng đối với yêu cầu đó dựa trên các quy định nêu trên và theo Điều khoản Dịch vụ của NinjaWeb Pro.

3. Không thay đổi ý định mua hàng

Trừ khi được đề cập trong Quy định hoàn trả này, các trường hợp hoàn trả do Người mua thay đổi ý định mua dịch vụ sẽ không được chấp nhận.

4. Hoàn tiền cho dịch vụ trả lại:

NinjaWeb Pro sẽ chỉ hoàn tiền cho Người mua khi NinjaWeb Pro chúng tôi đã thu hồi dịch vụ. Tùy từng trường hợp, tiền hoàn trả sẽ được chuyển vào thẻ tín dụng/tài khoản ngân hàng được chỉ định của Người mua. Người mua có trách nhiệm phải cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng để nhận tiền hoàn trả.

Bạn cần được tư vấn về các chức năng của NinjaWeb Pro?

02873002997