Cafe buổi sáng: WordPress cơ bản tại NinjaWeb Pro

Cafe buổi sáng: WordPress cơ bản tại NinjaWeb Pro

  • 31/12/2022
  • Bắt đầu lúc 9:00 AM - Kết thúc lúc 11:30 AM
  • 119 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình
  • 0968661631 (Mr. Yên Nguyễn)

Thảo luận về các vấn đề chính trong thiết kế Website

  • Tìm hiểu về nền tảng WordPress
  • Cài đặt WordPress trên Server của Tadu Cloud
  • Cài đặt Theme và Plugin cần thiết cho một Website chuyên nghiệp

Bạn sẽ tham gia buổi cafe sáng cùng NinjaWeb Pro? Hãy bấm nút “Tham gia” phía trên nhé.

Bạn cần được tư vấn về các chức năng của NinjaWeb Pro?

02873002997